Tid for dommeroppdatering!

Etter hvert OL foretar International Shooting Sport Federation (ISSF) regelendringer som innebærer at NSF må oppdatere regelverket og alle dommere må gjennomføre oppdatering. Alle dommere som ønsker å fornye dommerlisensen sin må gjennomgå oppdatering i løpet av 2017 (innen 31.12.2017).

NSF har ved Eirik Jensen (internasjonal dommer og dommerinstruktør) utarbeidet noen presentasjoner som tar for seg de viktigste regelendringene (se nederst i artikkelen). Vi ber om at alle nasjonale dommere oppdaterer seg i forhold til disse endringene. Dersom man ikke gjennomfører oppdatering innen 31.12.2017, vil ikke dommerlisensen bli fornyet og man har ikke lenger kompetanse som nasjonal dommer. Oppdateringen skal gjennomføres som studiesirkel i klubb. Du vil finne informasjon om hvordan dommeroppdateringen skal gjennomføres via denne nettsiden: http://www.skyting.no/utdanning/dommerutdanning/dommeroppdatering/