Oppdatert lov for NSF

Norges Skytterforbunds ting 2017 vedtok ny lov for forbundet,…

Tid for dommeroppdatering!

Etter hvert OL foretar International Shooting Sport Federation (ISSF) regelendringer som innebærer at NSF må oppdatere regelverket og alle dommere må gjennomføre oppdatering. Alle dommere som ønsker å fornye dommerlisensen sin må gjennomgå oppdatering i løpet av 2017 (innen 31.12.2017).

Endringer av sikkerhetsreglementet

Medieoppslag de siste dagene har vist at det har vært uklare regler rundt personer som mister retten til å inneha våpen. 2. mars vedtok NSFs styre en regelendring.

Nytt våpenamnesti

Fra 1. mars til 31. mai har politiet innført våpenamnesti. Det betyr at du kan levere inn uregistrerte våpen uten å risikere straff for brudd på våpenloven.

ISSF forklarer OL-sak

Det internasjonale skytterforbundet, ISSF, har i dag sendt ut en omfattende forklaring på hva som skjer vedrørende endring av skyteprogrammet i OL.

Antall skudd feltpistol

Vedtaket om å endre antall skudd i finfelt og grovfelt reverseres.

Endringer i ISSFs regler foran 2017-sesongen

ISSF har vedtatt flere endringer i sine konkurranseregler foran 2017-sesongen. Reglene vil også gjelde i Norge, sjøl om ikke alle er like relevante for et vanlig åpent stevne her hjemme.

Regelendringer 2016

Det ble foran 2016-sesongen gjort flere endringer i fellesreglementet og i de nasjonale reglene for rifle og pistol.