Fagkomité Pistol 2015-2017

Felles e-postadresse til alle i Fagkomite pistol: post @ fagkomite-pistol.no.
Resultatlister pistol: resultater @ fagkomite-pistol.no.

 

Konstituert leder
Pål Kristiansen

Mobil: 908 36 265
E-post: paakri @ online.no

Medlemmer
Kristin Sandal

Mobil: 952 85 015
E-post: kristinsandal1 @ gmail.com

Ståle Waagbø

Mobil: 922 51 754
E-post: s.waagbo @ online.no

Lena Ytterdahl

Mobil: 988 21 850
Epost: lena.ytterdahl @ hotmail.com

Varamedlem
Anders Dingstad

Mobil: 915 46 522
Epost: anders.dingstad @ gmail.com

Anne Grethe Rendalsvik har pga. sykdom permisjon fra vervet som komiteleder fra april til over sommeren 2016.