H. M. Kongens Pokal

Kriteriene for fordeling av NSFs pokaler har endret seg gjennom årene. Forbundstinget 2013 vedtok at pokalene skulle gå på rundgang mellom NSFs fire grener, og i 2014 ble de satt opp i Pistol. Tinget 2015 bekreftet vedtaket om rullering, og forbundsstyret vedtok 28. mai i år på grunnlag av dette følgende regler for fordelingen.

 

KONGEPOKALENE 2014 TIL PISTOLSKYTTERE

Endelig fikk pistol mulighet til å dele ut kongepokalene til sine utøvere etter at det ble gjort tingvedtak om at pokalen skal rulleres mellom grene på sist forbundsting. Visepresident Tom Lauritsen var forbundsstyrets representant og det var han som delte ut pokalene på premieutdelingen siste dag under NM Bane 25 og 50m i Bergen. Pokalene ble delt ut etter gitte
kriterier og i den NM øvelsen som prosentvis lå nærmest internasjonalt nivå i forhold til innledende resultater.

 

Microsoft Word - KONGEPOKALENE 2014 TIL PISTOLSKYTTERE August.doKongepokalen til Senior Menn:
gikk til Pål Hembre for sitt resultat
på 568 i standardpistol under NM Bane
25 og 50m i Bergen. En velfortjent heder
til Norges mestvinnende Norgesmester
uansett idrett, og som nå kan trone med
hele 118 titler. Det står det respekt av
og Fagkomite Pistol gratulerer så mye!

 

 

 

Microsoft Word - KONGEPOKALENE 2014 TIL PISTOLSKYTTERE August.doKongepokalen til Senior Kvinner:
gikk til Siw Marit Løvhaug som i 2014 har
gjort en stormende comeback etter å ha vært
borte fra skytingen noen år, i alle fall
som aktiv skytter. Hun har ikke glemt sine
gamle kunstner og fikk pokalen for sitt
innledende resultat på 378 i 10m Luft 40 sk.
under NM på Ringerike tidligere i år.
Fagkomite Pistol gratulerer så mye!

 

 

 

Tabell for Kongepokal-2014 Pistol