Skytteridrettens konkurransereglementer i PDF-format for nedlasting.

 

Reglementsendringer

Regelendringer 2016 som gjelder fra 01.01.2016.  Det er 2 nasjonale unntak i reglementet som er vedtatt fjernet.  Fritak om sikkerhetsflagg for luftpistol (6.2.2.2)  Regel 8.25.2.7 (felt) er endret slik at det ikke lenger er tillat å bære våpen i hånden mellom standplasser, selv om våpenet er plugget. Regel 8.25.2.10 som nå sier at våpenet skal være nedpakket til skyteleder gir beskjed om utpakking.

Regeltolking

Her vil det legges ut presisering på hvordan spesielle ting i reglementet skal tolkes og praktiseres. Har dere spesielle ting som det er uklarheter om, send spørsmål til post @ fagkomite-pistol.no så kan spørsmål og svar legges ut her.

 

Viktig melding ang konkurransebekledning for pistolskyttere

Fagkomite Pistol har på spørsmål vedrørende kompresjonstøy, (om dette er tillatt å bruke under konkurranser?), vurdert dette som prestasjonsfremmende utstyr/bekledning, og at det derfor strider mot det gjeldene regelverket vi har på pistol. Dette på bakgrunn av tøyets bruksområde og funksjon som støttende for muskulaturen og som samtidig forbedrer blodsirkulasjonen. Det finnes flere varianter på markedet, men det er skytterens ansvar og forsikre seg om at utstyr de benytter ikke strider mot reglene.

Da det har kommet flere forespørsler ang dette, mener vi det er viktig å komme med en uttalelse.

Kompresjonstøy(tights/trøyer) anses å være prestasjonsfremmende og strider derfor mot Tekniskreglement under § 6.7.2, § 6.7.5.2 og § 8.5.1. i pistolreglementet.

NB! Ved bruk av dette som undertøy, vil bruken av slike være en skjult overtredelse og vil føre til diskvalifikasjon under § 6.12.7.b

Eksempelvis vil derfor blant annet 2XU Kompresjonstøy anses som prestasjonsfremmende.