I 2013 vedtok forbundsstyret at det kun noteres Norgesrekorder i NM, utvalgte nasjonale stevner, internasjonale stevner og mesterskap. FK Pistol valgte da å nullstille alle rekorder, nedenfor finner du ajourført rekordliste:

gjeldende-norgesrekorder-pr-08-08-2016

Rutiner nye rekorder

Link til Rekordskjema pistol

Merk at rekordskjemaet skal fylles ut og underskrives av dommere som var tilstede på stevnet. Skann så dokumentet og send det pr. e-post til post @ fagkomite-pistol.no. Merk samtidig i merknadsfeltet med «Rekordskjema, øvelse, poengsum, klasse og navn på skytter».

NB: Ingen skiver skal sendes inn, dommere som underskriver har ansvar for å sjekke at rette skiver er brukt.

Ved rekorder skutt på internasjonale stevner i utlandet, der ikke fagkomite/landslagsledelse er representert, må skytter eller trener/lagleder innrapportere resultatet til fagkomiteen. Bruk rekordskjemaet, som forklart ovenfor.

Link til mesterskapsrekorder pr 2011 (NM) med og uten finale. Disse rekordene er nå blitt historiske.

Mesterskapsrekorder