Youth Leauge konkurranse for ungdom mellom 14 og 18 år

Dette er en 10 meter luft konkurranse med 40 skudd som skytes som en finale etter retningslinjer som vist nedenfor. kvalifiseringskonkurransen i den Nordre regionen ESC går normalt i april/mai mnd, den store finalen går i Oktober samme år. Det skytes blandede lag med gutter og jenter. Det blir tatt ut 3-5 skyttere etter ranking og alder til kvalifiseringen om ikke annen info kommer.

Dette er en skyting hvor hver 10 skuddserie gir poeng når man deltar i kvalifiseringen. Det er mulig å approbere EYL stevner som gjennomføres på samme måte som konkurransen.

EYL stevner:
Musikk: I alle YL konkurranser skal det spilles musikk i lokalet.

Følgende kommandoer benyttes: (Avvikles som finale skyting)
”5 min forberedelsestid starter nå”
”10 min prøveskudd starter nå”
”30 sek”
”Stopp” (kort pause)
”1 serie 10 skudd på 12 min. Start”
”30 sekunder igjen”
”Stopp” (kommanderes etter 12 min, ikke før)
Anvisning av individuelle 10 skuddresultater. (så snart dette er ferdig, startes neste serie)
”2. serie 10 skudd på 12 min. Start” osv….

Resultatene skal fortrinnsvis sendes inn på excelfil med følgende kolonner til:

resultater @ fagkomite-pistol.no NB: merkes med stevnenummer.

Navn Klubb Bane 1.

10skudd

2.

10skudd

3.

10skudd

4.

10skudd

Sum

Spørsmål om opplegget kan sendes til post @ fagkomite-pistol.no

Reglement: European Youth League Rule2015

Fagkomite Pistol NSF