Dommerregister

Under følger kretsvis oversikt over godkjente dommere i NSF.  Med godkjente dommere menes dommere som har gjennomført oppdatering siden forrige regelendring, dvs. etter 01.01.2017.
NB! Alle dommere må gjennomføre oppdatering innen utgangen av året, dvs 31.12.2017, for å bli reautorisert som dommer.

Oppdatert 17.11.2017:

Akershus Skytterkrets Oppland Skytterkrets
Aust-Agder Skytterkrets Oslo Skytterkrets
Buskerud Skytterkrets Rogaland Skytterkrets
Finnmark Skytterkrets Sogn og Fjordane Skytterkrets
Glåmdal Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets
Hedmark Skytterkrets Telemark Skytterkrets
Hordaland Skytterkrets Troms Skytterkrets
Møre og Romsdal Skytterkrets Vest-Agder Skytterkrets
Nord-Trøndelag Skytterkrets Vestfold Skytterkrets
Nordland Skytterkrets Østfold Skytterkrets