Dommerregister

Under følger kretsvis oversikt over godkjente dommere i NSF.  Med godkjente dommere menes dommere som har gjennomført oppdatering siden forrige regelendring, dvs. etter 01.01.2013.
NB! Alle dommere må gjennomføre oppdatering innen utgangen av året, dvs 31.12.2013, for å bli reautorisert som dommer. Det vil komme nye regelendringer i løpet 2017.

Oppdatert 01.04.2017:

Akershus Skytterkrets Oppland Skytterkrets
Aust-Agder Skytterkrets Oslo Skytterkrets
Buskerud Skytterkrets Rogaland Skytterkrets
Finnmark Skytterkrets Sogn og Fjordane Skytterkrets
Glåmdal Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets
Hedmark Skytterkrets Telemark Skytterkrets
Hordaland Skytterkrets Troms Skytterkrets
Møre og Romsdal Skytterkrets Vest-Agder Skytterkrets
Nord-Trøndelag Skytterkrets Vestfold Skytterkrets
Nordland Skytterkrets Østfold Skyttekrets

 

Oppdatering – NB! Det vil komme ny informasjon når det gjelder oppdatering i løpet av kort tid. Alle dommere må gjennomgå oppdatering i løpet av 2017 (innen 31.12.2017). Det vil bli utviklet materiell for dette, og informasjon blir sendt ut til alle klubber så snart dette er klar.

Dersom du er utdannet dommer, og ikke finner navnet ditt i registeret, må du kontakte kretsen din og be de om å melde inn navnet ditt til forbundskontoret. Det er kun godkjente dommere som blir registrert i registeret, dvs du må ha gjennomført oppdateringssamling etter 01.01.2013.

Som de fleste kanskje har fått med seg, så har har ISSF kommet med noen endringer i regelverket og det er også vedtatt noen nasjonale endringer gjeldende fra og med 01.01.2014. NSF har ved Eirik Jensen (internasjonal dommer og dommerinstruktør) utarbeidet noen presentasjoner som tar for seg disse endringene. Vi ber om at alle nasjonale dommere oppdaterer seg i forhold til disse endringene

Hvordan gjennomføre oppdateringen:

 • Alle dommere oppfordres til å gjennomgå selvstudiet for «ISSFs Tekniske Regler» før selvstudiet for den enkelte gren gjennomføres.
 • Oppdateringen kan gjennomføres av enkeltdommere alene, det oppfordres likevel til gruppearbeid.
 • Presentasjonene er delt for hver gren.
 • Tekniske regler gjelder for alle grener og må gjennomgås av alle nasjonale dommere.
 • Du trenger å ha både det nye og det gamle reglementet for hånden.
 • Les den nye regelen og finn ut hva som er endret ved å se i forrige utgave av reglementet.
 • Punkter som har fått endret betydning er tatt med i denne presentasjonen.
 • Punkter som er fjernet i den nye regelversjonen er nødvendigvis ikke tatt med i denne presentasjonen.
 • Eventuelle nasjonale endringer er ikke del av denne presentasjonen.
 • Dersom man etter selvstudiet sitter med ubesvarte spørsmål om reglene, anbefales det at man tar kontakt med en av NSFs dommerinstruktører.
 • Kontaktinfo for dommerinstruktører finnes under menyen dommerutdanning.
 • Nytt regelverk kan bestilles hos: nsf @ skyting.no og kan også lastes ned her:
  http://www.skyting.no/lover-og-regler/konkurransereglement/

LYKKE TIL !

Presentasjoner: