Kretsting Lørdag 08.02.2019

På kretstinget får vi besøk av Håvard Larsen, President NSF, Idrettskretsen og Norma (Karoline Hansen) kommer og har en liten stand.

 

Mere info finnes her.