Infoside om koronaviruset

Her i denne artikkelen finner du oppdatert informasjon om håndtering av koronaviruset både nasjonalt og internasjonalt. (Sist oppdatert: 1. april)

Nasjonalt:

Norges Skytterforbund ønsker ikke at vår idrettsaktivitet skal bidra til at koronaviruset spres ytterligere. NSF følger de nye rådene og påleggene fra Norges idrettsforbund (NIF) og helsemyndighetene og tillater igjen trening på medlemsklubbenes skytebaner fra torsdag 2. april klokken 13:00 så lenge man følger koronavettreglene som er skissert under.

NIF vil senest i morgen (2. april) komme med generelle koronavettregler som vil gjelde for alle klubber og lag. I tillegg skal det enkelte særforbund supplere med egne bestemmelser.

Følgende koronavettregler gjelder for NSFs klubber og klubbmedlemmer:
(Reglene vil kunne bli justert når NIF offentliggjør de generelle reglene senest 2. april.)

Reglene gjelder både for innendørs- og utendørs skytebaner, herunder klubbhus og fellesområder.

 1. Konkurranser/stevner er forbudt.
 2. Klubber som disponerer baner som er eid/stengt av kommunen, må forholdes seg til kommunale bestemmelser.
 3. Trening i små grupper, med maksimalt 5 personer på banen tillates. Trenere/ledere inngår i de 5.
 4. Den enkelte er selv ansvarlig for å følge myndighetenes pålegg når det gjelder avstand 2 m til andre personer og de generelle hygienerådene. Berøringspunkter som dørhåndtak bør vaskes med såpe/vann eller desinfiseres før og etter bruk.
 5. Det er ikke tillatt å låne bort eget våpen/skytterutstyr, da dette kan medføre økt risiko for overføring av smitte. Dette gjelder også klubbvåpen.
 6. Det er inntil forholdet er avklart med FHI, kun tillatt å benytte egne skytematter ved liggende skyting.
 7. Personer som er i isolasjon, karantene eller har symptomer som kan tyde på koronasmitte, har ikke adgang til banen.

Ta hensyn til dine medmennesker og gjør det du kan for å hindre at smitten sprer seg.

Vi ber også våre organisasjonsledd om å følge med på de de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Utsettelser og avlysninger:
NSF har besluttet å utsette Landsstevnet for rekrutter 10m og NM 10m/15m på Ørlandet, og ser på mulighetene for å sette opp arrangementene igjen til høsten i samarbeid med arrangørene. NM 10m/15m på Ørlandet er planlagt utsatt til 2.–4. oktober, mer informasjon om Landsstevnet for rekrutter kommer straks det er klart.

Vi ønsker at deltakere på våre arrangement skal kunne føle seg trygge, og vi ønsker å ta et samfunnsansvaret for at korona-viruset ikke skal spre seg ytterligere. Vi beklager til alle deltakerne og klubbene som har planlagt å delta på Landsstevnet og NM 10m/15m på Ørlandet, men er sikre på at dette er riktig avgjørelse.

Registrering av økonomiske utgifter i forbindelse med koronaviruset for idrettslag:
Norges idrettsforbund har sendt ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren.

Internasjonalt:

Norges Skytterforbund har mange nært forestående reiser for utøvere og ledere til ulike internasjonale konkurranser. Her følger informasjon om hvordan dette påvirkes av koronaviruset og hvordan dette håndteres.

Per torsdag 12. mars innstilles all landslagsvirksomhet på ubestemt tid. Dette gjelder alle planlagte treninger, samlinger, møtevirksomhet og konkurranser, både nasjonalt og internasjonalt. Kommunikasjon opprettholdes på telefon og mail.

– Vi ber alle utøvere og trenere om å holde seg hjemme i så stor grad som mulig. Vi ber utøvere finne muligheter og legge til rette for å trene hjemme. Dette kan fort bli en langvarig situasjon. For utøvere på Skytterlandslaget som er mest aktuelle for deltagelse i OL og PL kan trening alene på lokale baner være et alternativ hvis de har fått dispensasjon for det av NSFs styre. Trenere er ansvarlig for å kommunisere dette til sine utøvere, og sammen med utøverne finne gode løsninger for å opprettholde et best mulig treningsarbeid, sier sportssjef i Norges Skytterforbund, Tor Idar Aune.

Norges Idrettsforbund har en samleside med offisiell informasjon om internasjonale reiser og eventuell risiko for smittespredning. Trykk her for å se NIFs samleside.

Norges Skytterforbund forholder seg til dette og rådene og anbefalingene fra FHI.

– Vi vet at flere store idrettsarrangement er avlyst over hele verden. Vi tar situasjonen alvorlig og aller viktigst er helsa til hver enkelt av våre skyttere og ledere. Derfor vil vi til enhver tid forholde oss til råd fra fagfolk og norske myndigheter, sier sportssjef Tor Idar Aune.

Oppdatert status om internasjonale stevner (per 1.april):

Nye karanteneregler for reisende som har kommet fra utenfor norden

Alle som har kommet fra reise utenfor Norden, med tilbakevirkende kraft tilbake til 27. februar, må holde seg i hjemmekarantene i 14 dager.

 • Det betyr at alle reisende til WC Kypros drar rett hjem i karantene neste 14 dager etter ankomst Norge.
 • Dette angår også reisende til EM i Polen i februar/mars.
  • For første gruppe som reiste hjem fredag 28.02 er karantenetiden over fredag 13.03.
  • For andre gruppe som reiste hjem mandag 02.03 er karantenetiden over mandag 16.03