Infoside om koronaviruset

Her i denne artikkelen finner du oppdatert informasjon om håndtering av koronaviruset både nasjonalt og internasjonalt. (Sist oppdatert: 3. september)

Nasjonalt:

Norges Skytterforbund (NSF) ønsker ikke at vår idrettsaktivitet skal bidra til at koronaviruset spres ytterligere. NSF følger råd og pålegg fra Norges idrettsforbund (NIF) og helsemyndighetene og tillater trening og idrettskonkurranser på medlemsklubbenes skytebaner så lenge man følger NIFs anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet og NSFs særidrettslige koronavettregler som er skissert under.

NIFs anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet og FHIs veileder for smittevern i idretten:

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet en veileder med råd om forsvarlig smittevern ved covid-19 for idrettslag og -foreninger. Veilederen gjelder for NIF, særforbund, idrettslag, foreninger og andre som arrangerer organisert idrett.

De enkelte særforbundene har utarbeidet råd og anbefalinger tilpasset de spesifikke idrettsgrenene og aktivitetene. Se under for NSFs særidrettslige koronavettregler.

Det skilles mellom voksne og barn/ungdom når det gjelder kontaktreduserende tiltak. Med barn/ungdom menes personer til og med 19 år.

Arrangementer for inntil 200 personer
Fra og med 15. juni 2020 åpnes det for arrangementer for inntil 200 personer med krav om avstand på minst 1 meter mellom alle deltakere, med visse unntak. Kamper, cuper og stevner regnes som arrangementer, men ikke ordinære treninger eller treningskamper. For mer informasjon, se Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter.

Maks 20 i treningsgrupper

 • For ordinære treninger anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en gruppe. Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
 • For voksne gjelder avstandsanbefalingen om minst 1 meter mellom personer, også innad i gruppen. Dette gjelder både innendørs og utendørs.
 • Barn og unge under 20 år kan unntas fra avstandsanbefalingen der det er nødvendig for normal utførelse av treningen. Det anbefales da minst mulig miksing mellom de faste gruppene. Unntaket gjelder ikke ved arrangementer.

NSFs særidrettslige koronavettregler:

 1. All organisert skyting skal ha en ansvarlig arrangør, som blant annet skal følge opp smittevernreglene, herunder sørge for deltagerlister over alle som er tilstede.
 2. Hvis ikke punkt 1 kan oppfylles, kan det maksimum være 5 personer samlet i gruppe.
 3. Det skal til enhver tid være minimum 1m avstand. Dette gjelder også på fellesområder, på og utenfor banen.
 4. Det er tillatt å låne bort eget våpen og utstyr så lenge det følges rutiner for smittevern (jamfør neste punkt).
 5. Klubbvåpen kan under organisert trening, av ansvarlig arrangør lånes ut til medlemmer. Ansvarlig arrangør plikter da å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen både før og etter bruk. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk.
 6. Ved liggende skyting skal skytteren benytte egne skytematter.

Ønskede rutiner for varsling av smitte.

 • Alle idrettslag/klubber bør varsle lokale helsemyndigheter og Norges Skytterforbund ved bekreftet COVID-19 smittetilfeller i klubben.
 • Norges Skytterforbund bør ha ansvar for å ha oversikt over tilfeller som oppstår i sin idrett, og varsle NIF. Her bør vi også sikre at personvernet ivaretas. F.eks er det ikke behov for SF eller NIF å vite navnet på den som er smittet, men alder, kjønn og idrett vil være tilstrekkelig.
 • Norges Skytterforbund varsler NIF via korona @ idrettsforbundet.no

I tillegg til idrettens koronavettregler har også mange kommuner egne regler i forbindelse med koronapandemien. Vi oppfordrer alle å ta kontakt med egen hjemkommune for å avklare disse før man setter i gang med idrettsaktivitet.

Ta hensyn til dine medmennesker og gjør det du kan for å hindre at smitten sprer seg.

Vi ber også våre organisasjonsledd om å følge med på de de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Utsettelser og avlysninger:
NSF har besluttet å utsette Landsstevnet for rekrutter 10m og ser på mulighetene for å sette opp arrangementet igjen til høsten i samarbeid med arrangørene. Mer informasjon kommer straks det er klart.

NM Felt og Spesialfelt 2020 i Oppdal er avlyst. Arrangøren tar på seg stevnet i 2021. I tillegg er NM i nordisk trap, NM i PPC og Norgescupen 2020 avlyst.

NM 10m meter luftpistol og luftrifle blir arrangert av Kisen MSL i Alfhallen 13.–15. november.

Internasjonalt:

Torsdag 12. mars ble all landslagsvirksomhet innstilt på ubestemt tid. Dette gjaldt alle planlagte treninger, samlinger, møtevirksomhet og konkurranser, både nasjonalt og internasjonalt. Denne virksomheten er nå i gang igjen, helt og delvis og styres av landslagstrenerne.

Vi hadde planlagt reiser for utøvere og ledere til nesten 30 ulike internasjonale samlinger og konkurranser i 2020, men stort sett alt er innstilt – noe er utsatt til høsten inntil videre. EM Junior rifle og pistol er flyttet til september og EM Para er flyttet til november, inntil videre.

– Det aller viktigste også for våre toppidrettsutøvere er fortsatt å holde seg til myndighetenes og idrettens retningslinjer for trening og konkurranser og gjøre alt vi kan for å ikke bidra til smittespredning. Vi ber alle utøvere og trenere om å ta dette på alvor hver eneste dag, sier sportssjef for Skytterlandslaget, Tor Idar Aune.

– Det åpner seg nå muligheter for å trene og konkurrere sammen med andre, og det er vi svært glade for. Samtidig ber vi fortsatt våre utøvere om å finne muligheter og legge til rette for å trene hjemme. Situasjonen med nedstengning kan komme tilbake og bli langvarig, og da er det viktig å ha gode alternativ for å opprettholde all trening, sier Aune.

Norges Skytterforbund forholder seg til dette og rådene og anbefalingene fra FHI.

– Vi vet at flere store idrettsarrangement er avlyst over hele verden. Vi tar situasjonen alvorlig og aller viktigst er helsa til hver enkelt av våre skyttere og ledere. Derfor vil vi til enhver tid forholde oss til råd fra fagfolk og norske myndigheter, sier sportssjef Tor Idar Aune.

Våre landslagstrenere har planlagt og er i planlegging av treninger, samlinger og andre aktiviteter utover sommeren. Vi håper å få på plass vurderingsstevner for sesongen 2021 ved inngangen til høsten. Dette blir publisert senere. Eventuelle uttak til de to europamesterskapene som er flyttet til høsten, blir trolig gjort skjønnsmessig med bakgrunn av kjennskap til utøveres satsing og tidligere prestasjoner og resultater, og uten rene uttakskonkurranser. Men dette kan bli endret i takt med de muligheter som det åpnes for.

Oppdatert status om internasjonale stevner 2020 (per 7. mai):