Infoside om koronaviruset

Her i denne artikkelen finner du oppdatert informasjon om håndtering av koronaviruset både nasjonalt og internasjonalt. (Sist oppdatert: 23. februar 2021)

Nasjonalt:

Norges Skytterforbund (NSF) ønsker ikke at vår idrettsaktivitet skal bidra til at koronaviruset spres ytterligere. NSF følger råd og pålegg fra Norges idrettsforbund (NIF) og helsemyndighetene og tillater i utgangspunktet aktivitet på medlemsklubbenes skytebaner så lenge man følger NIFs fellesidrettslige smittevernveileder, NSFs særidrettslige koronavettregler som er skissert under og lokale tiltak i kommunen der man bor.

Oppdatering 23. februar 2021: Den fellesidrettslige smittevernveilederen er blitt oppdatert med nye regler om idrett for barn og unge under under 20 år. Les mer her.

Oppdatering 9. februar 2021: Flere kommuner har satt i gang svært strenge smitteverntiltak etter å ha oppdaget utbrudd av mer smittsomme varianter av koronaviruset. Se nettsidene til din hjemkommune for hva som gjelder av smitteverntiltak der du bor. Hovedregelen er at dersom de lokale tiltakene i kommunen der du bor er strengere enn de nasjonale er det de lokale tiltakene som gjelder og skal følges.

Oppdatering 4. desember 2020: En ny regel om at barn og unge som låner skytterstøtte av skumgummi (for eksempel Norma-støtten) av sin klubb på skytebanen må ha med et eget håndkle eller lignende de kan dekke skumgummien med mens de skyter er lagt til under NSFs særidrettslige koronavettregler.

Oppdatering 5. november 2020: Regjeringen anbefaler at kommuner med høyt smittepress vurderer innskjerpede tiltak som også kan berøre idretten negativt. Tiltakene for kommuner med høyt smittepress inkluderer full nedstengning av treningssentre, svømmehaller og idrettshaller, forbud mot kamper, cuper og stevner for barn og unge i nærkontaktidretter samt kontakttrening for voksne i breddeidretten.

For NSFs medlemmer gjelder det fremdeles å følge NIFs fellesidrettslige smitteveileder og NSFs særidrettslige koronavettregler, men dersom de lokale tiltakene i kommunen der du bor er strengere enn de nasjonale er det de lokale tiltakene som gjelder og skal følges.

Som følge av smitteverntiltakene er lokalene til NSFs forbundskontor i Oslo foreløpig stengt, men forbundskontoret kan fremdeles kontaktes som vanlig via telefon og e-post. Bestilling av materiell vil også bli fulgt opp av forbundskontoret, men vi ber om at bestillinger sendes inn i god tid da det kan ta lengre tid å sende ut pakker på grunn av de nye tiltakene.

NIFs fellesidrettslige smittevernveileder:

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet en veileder med råd om forsvarlig smittevern ved koronavirus for idrettslag og -foreninger. Veilederen gjelder for NIF, særforbund, idrettslag, foreninger og andre som arrangerer organisert idrett.

De enkelte særforbundene har utarbeidet råd og anbefalinger tilpasset de spesifikke idrettsgrenene og aktivitetene. Se under for NSFs særidrettslige koronavettregler.

Det skilles mellom voksne og barn/ungdom når det gjelder kontaktreduserende tiltak. Med barn/ungdom menes personer til og med 19 år.

NIFs fellesidrettslige smitteveileder oppdateres jevnlig. For å få en en oversikt over hvilke tiltak som legges til eller endres, kan du følge med på endringsloggen her.

NSFs særidrettslige koronavettregler:

  1. All organisert skyting skal ha en ansvarlig arrangør, som blant annet skal følge opp smittevernreglene.
  2. Det skal til enhver tid være minimum 1m avstand. Dette gjelder også på fellesområder, på og utenfor banen.
  3. Det er tillatt å låne bort eget våpen og utstyr så lenge det følges rutiner for smittevern (jamfør neste punkt).
  4. Klubbvåpen kan under organisert trening, av ansvarlig arrangør lånes ut til medlemmer. Ansvarlig arrangør plikter da å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen både før og etter bruk. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk.
  5. Ved liggende skyting skal skytteren benytte egne skytematter.
  6. Barn og unge som låner skytterstøtte av skumgummi (for eksempel Norma-støtten) av sin klubb på skytebanen må ha med et eget håndkle eller lignende de kan dekke skumgummien med mens de skyter.

Ønskede rutiner for varsling av smitte:

  • Alle idrettslag/klubber bør varsle lokale helsemyndigheter og Norges Skytterforbund ved bekreftet smittetilfeller av koronavirus i klubben.
  • Norges Skytterforbund bør ha ansvar for å ha oversikt over tilfeller som oppstår i sin idrett, og varsle NIF. Her bør vi også sikre at personvernet ivaretas. For eksempel er det ikke behov for NSF eller NIF å vite navnet på den som er smittet, men alder, kjønn og idrett vil være tilstrekkelig.
  • Norges Skytterforbund varsler NIF via korona @ idrettsforbundet.no

I tillegg til idrettens koronavettregler har også mange kommuner egne regler i forbindelse med koronapandemien. Vi oppfordrer alle å ta kontakt med egen hjemkommune for å avklare disse før man setter i gang med idrettsaktivitet.

Ta hensyn til dine medmennesker og gjør det du kan for å hindre at smitten sprer seg.

Vi ber også våre organisasjonsledd om å følge med på de de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Utsettelser og avlysninger:

Flere arrangement står i fare for å bli avlyst eller utsatt på grunn av koronaviruspandemien. For en oppdatert oversikt over hvilke arrangement som gjennomføres eller ikke, trykk på linken under:

Årsmøter og ting:

Avholdelse av årsmøter og ting blir annerledes i lys av koronasituasjonen. NIF har derfor laget en samleside med alt du trenger å vite for å gjennomføre årsmøter eller ting i idrettslag og andre organisasjonsledd under pandemien.

Unntak for toppidretten (oppdatert 19. november):
I koronasituasjonen gis det både sentralt og lokalt unntak fra vedtatte retningslinjer for toppidrett. Det er avgjort at hvert enkelt særforbund selv skal definere hvilke utøvere som omfattes av dette. Norges Skytterforbund har nå definert dette begrepet gjeldende for den situasjonen vi er i akkurat nå.

Norges Skytterforbund har bestemt at alle utøvere på Skytterlandslaget 2021 – ELITE, UNG og treningsgrupper er innenfor begrepet toppidrett. Dette gjelder 65 utøvere i grenene rifle (inkludert viltmål), pistol og lerdue. Utøvere utover Skytterlandslaget, som ønsker lik status for å kunne opprettholde trening, bes sende kort søknad til sportssjef på mail tori @ skyting.no, for  individuell behandling av søknad. Dette gjelder utøvere med mål om å kunne representere Norge internasjonalt i 2021.

Ved økende smitte i landet og strengere krav fra myndighetene kan denne definisjonen strammes inn og gjelde færre utøvere. Da vil ny definisjon offentliggjøres på samme måte.

Internasjonalt:

Norges Skytterforbund forholder seg til rådene og anbefalingene fra FHI også når det gjelder vår toppidrettssatsing.

Vi oppdaterer våre planer for sesongopplegget og uttakskriterier for 2021 fortløpende etter hvert som vi mottar informasjon som innebærer at vi må foreta justeringer. Vi anbefaler at man holder seg oppdatert på planene for Skytterlandslaget 2021 via Skytterlandslagets nettsider her

Flere internasjonale stevner og mesterskap står i fare for å bli avlyst eller utsatt på grunn av koronaviruspandemien. Vi oppdaterer vår arrangementskalender fortløpende etter hvert som vi mottar informasjon. Vi anbefaler at man holder seg oppdatert angående internasjonale stevner og mesterskap via vår arrangementskalender her.