Oppføringer av Ida Sofie Vasaasen

Kretsting 25.3.2019

Kretstinget avholdes 25.3.2019 kl. 19.00-21.00 på Myklegard. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 11.3.2019
Innkalling er sendt alle klubber via e-post. Dokumenter vil bli lagt til…

Konstituerende kretsting 1.3.2018

Forslag til ny lov: Lovnorm forslag ny krets
Årsberetning med fagberetninger, oppdatert med rifle og pistol: Årsberetning 2017 Hedmark
Revisjonsrapport: Revisjonsberetning
Budsjett: Budsjettforslag HSK 2018
Årsberetning Glåmdal: Årsmelding Glåmdal Skytterkrets…

Konstituerende kretsting

Hedmark og Glåmdal avholder konstituerende kretsting torsdag 1.3.2018 kl.19.00 på Scandic Elgstua.
Saksliste

Godkjenne fremmøtte representanter
Godkjenne innkallingen og sakslisten
Velge møteleder og referent
Velge to til å signere protokollen…