Oppføringer av Joakim Paatur Hauge

Utsettelse av kretstinget

Kretstinget i Aust-Agder skytterkrets utsettes på ubestemt tid, på bakgrunn av corona-smittefare.
Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet noe mer.
 
På vegne av styret,
Styreleder…