Det arrangeres hvert år en rekke norske mesterskap rundt i landet, i alle fire grener. I tillegg kommer Landstevnet for rekrutter innenfor pistol og rifle. Breddeidrettskomiteen (BIK) tildeler mesterskapene og landsstevnet etter søknad og tar gjerne i mot søknader flere år fram i tid. NSF er også involvert i samarbeid på tvers av landegrensene om flere mesterskap og landskamper i Norden, og når disse arrangementene avholdes i Norge er NSF/BIK i de fleste tilfellene ansvarlig for å peke ut arrangører.

I kalenderen her på skyting.no finner dere oversikt over kommende NM og landsstevner, på siden for hver enkelt konkurranse legger vi ut stevneinformasjon og lenker så snart dette foreligger:

Nasjonal mesterskapskalender

Lenker til landskamper og nordiske mesterskap legges ut sammen med øvrige internasjonale mesterskap og stevner:

Kalender for internasjonale konkurranser

Nasjonale og nordiske konkurranser 2023-2027

Oversikten nedenfor omfatter årets mesterskap i Norge og Norden, samt det som er planlagt for de kommende fire årene. Klubber som er interessert i å arrangere mesterskap, kan kontakte BIK for mer informasjon, evt. sende søknad. Adressen er: bik @ skyteidrett.no.

Mesterskapsoversikt nasjonal og nordisk 2023-27