Samordna rapportering til NIF

30. april 2017 / / /

Som i fjor er Idrettsforbundets årlige innsamling av medlemsopplysninger fra klubbene lagt til april. Registreringen vil være åpen, via KlubbAdmin, fra 1. til 30.april.

Rapporteringen omfatter medlems- og aktivitetstall, og klubbene skal oppdatere adresse- og tillitsvalgtinfo. Samtidig kan klubben sende inn søknad om momskompensasjon.

Alle klubber vil rundt 1.4 få et informasjonsbrev fra NIF om ordningen, det er også lagt ut litt informasjon på NIFs sider.