Feltdommerkurs

27. mai 2017 / / /

Buskerud Skytterkrets inviterer til dommerkurs i Feltpistol.

Kurset avholdes helgen 27.-28.05.2017, starter lørdag kl. 9, og avsluttes søndag kl. 18.
Kurslokalet er ikke helt avklart ennå, men er høyest sannsynlig i Nedre Eiker kommune.
Nøyaktig adresse blir sendt ut i god tid før kursstart.

Som feltdommer er man autorisert til å være dommer ved alle nasjonale feltpistolstevner.

Deltakere får tilsendt kursmateriell, og en selvstudiums-oppgave, som skal innlevers senest 1 uke før kursstart. Blir oppgaven ikke/for sent levert, kan vedkommende ikke delta på kurset.
Det er formelt ingen krav til deltagere, men søkeren bør ha interesse, skyte- og stevneerfaring.

Kurset avsluttes med 3 t-eksamen, og kravet til bestått er 85% riktig svar. Etter bestått prøve er det kretsen som søker om autorisasjon for vedkommende, og det er kun NSF som utsteder autorisasjon. Deltakere med dokumentert dysleksi eller lignende kan etter søknad innvilges inntil 1 time ekstra på eksamen.

I spesielle tilfeller kan alternativ eksamensform avtales mellom kandidat, krets og dommerinstruktør (DI). Deltakere som tidligere har strøket til eksamen (nylig) kan ved høve tilbys å gjennomføre en ny eksamen. Dette kan tidligst skje først to uker etter første avlagte eksamen.

PÅMELDING:
Klubbene oppfordres til å stimulere aktuelle søkere til å delta, og ser også for seg at klubbene gir deltakerne noe økonomisk støtte til reise og egenandel på 400,-kr.
Deltakeravgift/Egenandel for pistoldommerkurs er satt til kr. 400,- Kurskostnadene for øvrig dekkes av Buskerud Skytterkrets, enkel servering inkludert.
BINDENDE påmelding skal tydelig merkes FELTPISTOLDOMMERKUS, og skal inneholde
– søkerens navn,
– skytterID
– riktig adresse,
– fødselsdato,
– klubbtilhørighet,
– tlf.nummer
– emailadresse, slik at materiellet og oppgaven kan sendes ut på en grei måte.
Egenandelen på 400,– kr. betales kontant ved oppmøte første kursdag.

BINDENDE PÅMELDING mailes til peter @ toffyrn.net senest søndag den 14.05.2017
Dersom forhåndspåmeldt ikke møter til kurset uten godkjent grunn, blir klubben belastet med egenandelen.

NB: FORBEHOLD OM MINST 8 DELTAKERE.

Med vennlig hilsen
Peter Hirth
Opplæringsansvarlig Buskerud Skytterkrets
tlf. 92202937