Trener 1 Pistol – Troms SK

18. november 2017 / / /

Troms Skytterkrets inviterer til kurs: Trener 1 Pistol.

Kurset går over 2 helger, 2 dager hver helg.
1. Helg lørdag 18.November og søndag 19.November
2. Helg lørdag 9.Desember og søndag 10.Desember
+ 45 timer praksis i egen klubb og 15 timer e – læring.
Instruktør: Christer Magnusson
Kurssted: Narvik Pistolklubb, Idrettens Hus, Narvik

Kurssted: Narvik Pistolklubb, Idrettens Hus, Narvik

Som Trener 1 Pistol er du autorisert som trener på klubbnivå. Trener 1 er en betingelse for å ta videre trenerutdanning (trener 2, trener 3 og trener 4). Det er formelt ingen krav til deltagere, men søkeren bør være minst 16 år. Kurset har ingen eksamen, det er løpende vurdering underveis av deltakernes engasjement og evne til å organisere aktivitet. Etter bestått kurs og gjennomført praksis utstedes kursbevis/kompetansekort.

Deltakeravgift/Egenandel for kurset er kr.1.000,-.
Enkel servering og kursmateriell er inkludert i deltakeravgiften.
Kurskostnadene for øvrig dekkes av kretsen.

Om du tar kontakt med klubben din, så kan det jo tenkes at de kan dekke kursavgiften eller deler av kursavgiften for deg. I og med at det er 45 timers praksis i etterkant i egen klubb, så vil klubbens medlemmer nyte veldig godt av at de får utdannede trenere og instruktører i klubben.

Følgende moduler/tema blir gjennomgått på kurset:
– Presisjonsidrettenes egenart og mangfold (2 timer)
– Førstehjelp (1 time)
– Skytetekniske elementer (9 timer)
– Oppvarming og uttøyning (1 time)
– Mental trening (3 timer)
– Trenerrollen (4 timer)
– Planlegging og gjennomføring av en treningsøkt (8 timer)

Alle deltakere må i tillegg gjennomføre 15 timer med e-læring i løpet (i forkant og underveis) av kurset. Mer informasjon om dette kommer ved påmelding. Dette gjelder følgende moduler:
– Reglement, vedlikehold og våpen
– Idrett for funksjonshemming
– Trenerrollen
– Barneidrettens verdigrunnlag
– Idrett uten skader
– Aldersrelatert trening

Bindene påmelding skal tydelig merkes Trenerkurs 1 Pistol, og skal inneholde:
Deltakerens navn, riktig adresse, fødselsdato, klubbtilhørighet, telefonnummer og e-post, slik at informasjon m.m. kan sendes ut på en grei måte.

Bindende påmelding sendes på e-post til troms.skytterkrets @ gmail.com innen 18. September 2017.

NB: Forbehold om nok deltakere!

Spørsmål rettes til Kenneth Johnsen: kennjohn @ online.no / 90199459

Med vennlig hilsen
Troms Skytterkrets