Trener 1 Pistol – Sør-Trøndelag SK

7. april 2018 / / /

Sør-Trøndelag skytterkrets inviterer til Trenerkurs Trener 1 Pistol.

Kurset går over 2 helger, 2 dager hver helg.

 1. Helg lørdag 7.April og søndag 8. April.
 2. Helg lørdag 21 April og søndag 22. April

+ 45 timer praksis i egen klubb og 15 timer e – læring.

Kurslærere: Nils Joten     Kurssted: Støren Skytesenter, Støren.

Som Trener 1 Pistol er du autorisert som trener på klubbnivå. Trener 1 er en betingelse for å ta videre trenerutdanning (trener 2, trener 3 og trener 4). Det er formelt ingen krav til deltagere, men søkeren bør være minst 16 år. Kurset har ingen eksamen, det er løpende vurdering underveis av deltakernes engasjement og evne til å organisere aktivitet.

Etter bestått kurs og gjennomført praksis utstedes kursbevis/kompetansekort.

Deltakeravgift/Egenandel for kurset er kr 450 ,-. Kursmateriell er inkludert i deltakeravgiften. Kretsen dekke egenandel for de i kretsen. Det sendes ut faktura for egenandel til deltakere utenfor Sør-Trøndelag Skytterkrets ved påmelding og utsendelse av kursmateriellet.

Følgende moduler/tema blir gjennomgått på kurset:

 • Presisjonsidrettenes egenart og mangfold (2 timer)
 • Førstehjelp (1 time)
 • Skytetekniske elementer (9 timer)
 • Oppvarming og uttøyning (1 time)
 • Mental trening (3 timer)
 • Trenerrollen (4 timer)
 • Planlegging og gjennomføring av en treningsøkt (8 timer)

Alle deltakere må i tillegg gjennomføre 15 timer med e-læring i løpet (i forkant og underveis) av kurset. Mer informasjon om dette kommer ved påmelding. Dette gjelder følgende moduler:

 • Reglement, vedlikehold og våpen
 • Idrett for funksjonshemming
 • Trenerrollen (ny)
 • Barneidrettens verdigrunnlag
 • Idrett uten skader
 • Aldersrelatert trening

Bindene påmelding skal tydelig merkes Trenerkurs 1 Pistol, og skal inneholde søkerens navn, riktig adresse, fødselsdato, klubbtilhørighet, telefonnummer og e-post adresse, slik at informasjon m.m. kan sendes ut på en grei måte.

Bindende påmelding sendes på e-post til: britt.elena @ live.no   innen 1. Mars 2018

NB: Forbehold om nok deltakere! Kurset er forbeholdt deltakere fra Sør-Trøndelag Skytterkrets, men dersom det er plass kan deltakere fra andre kretser få delta.