Samordnet rapportering til NIF

30. april 2018 / / /

30. april er siste frist for klubbene for den årlige rapporteringa til NIF, det som tidligere het Idrettsregisteringa. Rapporteringa skjer via KlubbAdmin, og den må gjennomføres av alle klubber. Foreløpig har ikke NIF laget noen infoside for 2018, men såvidt vi kjenner til, er det ingen store endringer fra 2017.