Breddemidler 2019

30. november 2018 / / /

Klubber og kretser kan søke om breddemidler for 2019 fram til og med 30. november. Klubbene kan søke om elektroniske skiver og lerduemaskiner, mens kretsene kan søke om ulike tiltak rundt utdanning og trening.

Informasjon om ordningen og søknadsskjema finner du her.