Breddemidler 2020

10. november 2019 / / /

Søknadsfrist for breddemidler 2020 er 10. november, alle klubber og kretser kan søke.

Klubbene kan søke om midler til elektroniske skiver og lerdueanlegg. Kretsene kan søke om midler til ulike tiltak knyttet til rekruttering, trening og utdanning.

Les mer og finn søknadsskjema her.