Breddemidler 2023

1. desember 2022 / / /

Som tidligere år kan klubber og kretser søke om breddemidler.

Klubbene kan søke om støtte til innkjøp av elektroniske skiver og maskiner og andre tekniske innretninger for lerdue.

Kretsene kan søke om støtte til ulike rekrutterings- og aktivitetstiltak; som bl.a. region-/kretslag, trener- og dommerkurs, tiltak for ungdom/kvinner/para.

Se mer info og søknadsskjema her: https://www.skyting.no/2022/10/26/sok-om-breddemidler-og-stotte-til-rekrutterings-og-aktivitetstiltak-innen-1-desember/