Momskompensasjon 2019

15. august 2019 / / /

Fristen for å søke om momskompensasjon for varer og tjenester for 2019 er 15. august. Alle klubber bør søke, det er ingen nedre grense!

Det er svært enkelt å søke, det eneste klubben trenger gjøre er å rapportere inn ett tall; summen av driftskostnadene fra det årsmøtegodkjente klubbregnskapet for 2018. Søknaden skjer i KlubbAdmin; https://ka.nif.no.

Det beløpet som blir utbetalt er en viss prosent av de totale driftskostnadene, i utgangspunktet 8 %, men det kan bli en reduksjon. Summen man får, er altså ikke så stor (inntil 8000 kr om man har 100.000 kr i driftskostnader). Men til gjengjeld er jobben som skal gjøres svært liten; finne fram ett tall fra fjorårets regnskap og melde det inn.

Mangler dere det brukernavnet og passordet som trengs, ta kontakt med NIFs klubbsupport på 21 02 90 90 eller support @ idrettsforbundet.no.

Les mer på www.idrett.no.