Samordna rapportering – alle klubber

30. april 2020 / / /

Alle idrettslag skal innen 30.04. sende inn det som kalles «Samordnet rapportering» til Norges Idrettsforbund. Klubbleder og andre med tilgang kan logge seg på i KlubbAdmin (https://ka.nif.no) og foreta rapporteringen fra 1. april. Klubben kan fra samme sted sende inn søknad om momskompensasjon, men der er fristen 15. august.

Idrettslagene skal rapportere nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, styreverv og skal også laste opp signert årsmøteprotokoll. Det er medlemstallene og antall aktive-tallene pr.  31.12.19, dvs. det antallet medlemmer/aktive som har betalt betalt medlemskontingent til idrettslaget i 2019, som skal rapporteres, fordelt på aldersgrupper og kjønn. Når det gjelder antall aktive, skal klubben også rapportere inn antall funksjonshemmede og, hvis klubben har flere grener på programmet, hvordan aktiviteten er fordelt på grenene. I utgangspunktet hentes medlemstallene automatisk fra klubbens medlemsregister, men det er også mulig å legge inn medlemstall og antall aktive medlemmer manuelt.

For hjelp i forbindelse med rapporteringa, kontakt NIFs support på telefon 21 02 90 90 eller e-post: support @ idrettsforbundet.no. Les også mer her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/disse-oppgavene-ma-idrettslaget-gjore/