Søknad om breddemidler 2024

1. desember 2023 / / /

NSFs klubber kan søke om breddemidler for 2024 til elektroniske skiver og lerduekastere (samt annet anleggsutstyr for lerdue), og skytterkretsene kan søke om støtte til prosjekter knyttet til rekruttering og utdanning. For både klubber og kretser er søknadsfristen 1. desember.

Les mer om tilskuddsordningen og last ned søknadskjema her: https://www.skyting.no/2023/10/30/sok-om-breddemidler-innen-1-desember-2023/