Spillemidler utstyr – ny frist: 9. mars

9. mars 2020 / / /

Søknadsfrist for spillemidler til utstyr er 4. mars 9.mars. Les mer om ordningen her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/ . I dette info-brevet fra NIF er søknadsrutinene beskrevet: E-post til gruppene – spillemidler utstyr 2019

Ordningen omfatter utstyr kjøpt i løpet av 2019. Utstyr som skytterklubbene kan søkes om støtte til er følgende:
– Rekrutteringsvåpen
– Våpenskap
– Skytestøtter for personer med funksjonsnedsettelse
– Skytebord for personer med funksjonsnedsettelse
– Lydsikter
– Skytematter