Støtte til rekrutterings- og aktivitetstiltak 2022

1. desember 2022 / / /

Alle klubber og kretser søke om støtte for rekrutterings- og aktivitetstiltak som er gjennomført i 2022.

Av tiltak som man kan søke på, kan nevnes skyteskole, åpen dag, treningssamlinger og temadager.  Dette er en enkel støtteordning som gir inntil 5000 kr pr. tiltak, og som ikke krever mye forberedelser eller rapportering.

Du finner mer informasjon om ordningen, samt søknadsskjema her: https://www.skyting.no/2022/10/26/sok-om-breddemidler-og-stotte-til-rekrutterings-og-aktivitetstiltak-innen-1-desember/.