Trener 1 Pistol (Svalbard) (Kurshelg 1)

30. november 2020 / / /

SF inviterer til Trener 1 for Pistol på Svalbard!

Kontaktperson i klubb: Jan Martin Berg Jan.Martin.Berg @ lokalstyre.no

Kurslærer: Christer Magnusson

Kurshelg nr. gjennomføres tidlig i 2021