FOR STEVNEARRANGØR
Hvordan bruke SkytterAdmin

Her finner du som er stevnearrangør veiledninger for disse oppgavene:

Disse oppgavene skjer i forkant og etterkant av arrangementet. Det er det stevnesystemet som klubben bruker som avgjør i hvor stor grad påmeldingslista kan benyttes direkte og om resultatlistene kan hentes rett ut av systemet eller må skrives manuelt. Sjekk med klubbens systemleverandør hvordan de er tilpasset SkytterAdmin og om dere har siste programversjon installert på klubbens datamaskin(er).

Håndtering av påmeldings- og resultatlister skjer i ResultatAdmin, https://resultat.nif.no/. Det er bare de som har rollen «Arrangementsansvarlig» i klubben som har tilgang til denne delen av ResultatAdmin. Alle medlemmer i klubben kan bli tildelt denne funksjonen. Dette gjøres i SportsAdmin, og alle som er registrert som styremedlem i klubben kan stå for tildelingen. Kontakt evt. NIFs support for hjelp: support @ idrettsforbundet.no eller 21 02 90 90.

Slik laster du ned en påmeldingsliste

1) Logg deg på ResultatAdmin (https://resultat.nif.no). Velg Norges Skytterforbund. Da kommer du til denne siden.

2) For å hente ut påmeldingsdata velg alternativet Hent påmeldinger. Da kommer du til denne siden. Velg gren, og klikk det lyseblå ikonet.

pamelding-forside

3) Da kommer du til en side der du kan søke fram arrangement. Finn arrangementet ditt og trykk på Hent påmeldinger.

pamelding-stevne-valg

4) Da blir du sendt til denne siden. Her kan du velge å hente ut påmeldingslisten i både CSV og XML-format.
NB! Påmeldingslistene må ikke forveksles med valget Rediger resultater.

Filen med påmeldingsdata kan importeres til og tas i bruk i godkjent stevnearrangementssystem.

pamelding-opplasting

Slik ser påmeldingslista ut i CSV format:

pamelding-csv

Slik ser lista ut i XML-format:

pamelding-xml

Slik laster du opp resultatlister

En arrangør må laste opp to resultatlister fra sitt stevne; en forenklet versjon som brukes til klasseføring, ranking og statistikk, og en fullstendig versjon som lastes opp i PDF-format. Den forenkla versjonen inneholder utøver, klubb, plassering og resultat (før evt. finale), den fullstendige versjonen vil i tillegg ha delsummer, resultater fra finale, omskytinger, antall innertiere, samt informasjon om premiering etc. Den forenklede versjonen kan lastes opp på tre ulike måter, disse tre måtene og opplasting av PDF-filen er beskrevet nedenfor:

1) Alle metoder: Logg deg på ResultatAdmin. Velg Norges Skytterforbund. Da kommer du til denne siden, klikk Registrer resultat.

2) Forenklet resultatliste, opplasting fra stevnesystem (metode 1)

Hvis du bruker et godkjent stevnesystem, kan du når stevnet er over, hente ut en fil som er klar for opplasting. Du går fram slik for å laste den opp:

a) Klikk last opp resultat fra mal

resultat-forside

b) Søk fram og velg stevnet ditt:

resultat-stevneliste

c) Finn fila du hentet ut fra resultatprogrammet ved å klikke Bla-knappen:

pamelding-opplasting

Trykk lagre.

3) Forenklet resultatliste, opplasting av Excel-fil (metode 2)

Resultatene kan skrives inn i en ferdig oppsatt excel-mal, som så lastes opp.

a) Klikk last opp resultat fra mal

resultat-forside

b) Søk fram og velg stevnet ditt:

resultat-stevneliste

c) Klikk «Last ned resultat mal», excel-fila vil da åpne seg.

pamelding-opplasting

Fyll ut excel-fila med stevneresultatene og lagre den på egen datamaskin. Trykk deretter på Bla-knappen, finn fram den lagrede fila og trykk «Lagre».

4) Forenklet resultatliste, manuell registrering (metode 3)

Resultatene kan legges rett inn i databasen, via manuell registrering. Det er oftest den beste metoden for stevner med få deltakere.

a) Klikk «Legg inn resultater manuelt»

resultat-forside

b) Søk fram stevnet ditt og klikk Registrer resultater.

resultat-stevneliste

c) Legg først til en og en deltaker i de ulike klassene ved å klikke Legg til deltaker. Da får du opp et søkevindu der personen kan søkes fram og legges inn i resultatlista. Du velger den aktuelle utøveren ved å klikke på den klubben utøveren skyter for i den aktuelle grenen. Fyll så ut feltene Resultat og Plassering for alle deltakerne. Når alt er fylt inn, trykker du på Lagre-knappen bak hver klasse, eller Lagre alt-knappen øverst til høyre. (Dersom du glemmer å lagre før du feks søker etter en ny utøver så mister du ulagrede resultatdata.)

resultat-manuell

5) Fullstendig resultatliste, opplasting av pdf-fil

I tillegg til de forenklede resultatene som ble lagt inn med en av metodene over, skal den fullstendige resultatlista lastes opp i PDF-format.

a) Klikk «Legg inn resultater alt. format»

resultat-forside

b) Søk fram stevnet ditt og klikk Ny resultatfil

resultat-pdf1

c) Klikk på den blå Bla-knappen og hent PDF-fila.

resultat-pdf2

Trykk deretter på Last opp fil til høyre under Bla-knappen.