FOR MEDLEMSANSVARLIG
Oppdatere medlemsregisteret

For medlemsansvarlig i klubb er disse oppgavene de viktigste i forbindelse med SkytterAdmin:

Når det gjelder bruken av KlubbAdmin forøvrig, enten det gjelder håndtering av medlemslister, utsending av informasjon til medlemmene eller fakturering, er NIFs support rette sted å få hjelp: support @ idrettsforbundet.no eller 03615. Alle medlemmer av en klubb kan få funksjonen «medlemsansvarlig» og dermed få tilgang til å administrere klubbens medlemmer i KlubbAdmin, samt å vedlikeholde klubbens klasseføringsregister i ResultatAdmin (https://resultat.nif.no). Funksjonen tildeles i SportsAdmin, og alle som er registrert som styremedlem i klubben kan stå for tildelingen.

Jeg skal oppdatere medlemsregisteret

1) Logg deg på KlubbAdmin (https://klubbadmin.nif.no). Da blir du sendt til denne forsiden.

Skal du legge inn et nytt, aktivt medlem, sørg for at du er pålogget som skyttergruppa i klubben, dvs. at det står «Xxx Skytterklubb – Skyting» i feltet oppe til høyre under navnet ditt.

2) Klikk på Medlemsadministrasjon til høyre i menyen. Da kommer du inn på denne siden:

klubbadmin-medlemsliste

3) Her listes medlemmene av klubben. Ved å trykke på nytt medlem til venstre i menyen kan du legge til nytt medlem.
4) Hvis det nye medlemmet er sidemedlem i din klubb (dvs. at han/hun konkurrerer for eller er mest aktiv i en annen klubb):
Klikk på personen, så får du opp en boks med personinfo. Klikk på Detaljer/Endre. Trykk så på Endre-knappen under medlemsdetaljer, huk deretter av for «Sideklubb».

klubbadmin-medlemsdetaljer

5) Dersom du ønsker å melde ut noen fra klubben, endre først pålogging fra gruppe («Xxx Skytterklubb – skyting») til klubb («Xxx Skytterklubb»). Dette gjør du i feltet oppe til høyre, under navnet ditt. (Dette gjelder ikke for skyttergrupper i en fleridrettsklubb; dvs. en klubb med flere idretter på programmet.)
Trykk deretter Utvalg i den øverste menyen.

klubbadmin-utvalg
Huk av i de små firkantede boksene til venstre for de personene du ønsker å melde ut. Klikk så på Meld ut.

Jeg skal kontrollere klasseføring

1) Logg deg inn på ResultatAdmin (https://resultat.nif.no). Da kommer du til denne forsiden. Velg Norges Skytterforbund.

resultatadmin-forside

2) Slik ser hjem siden til Norges skytterforbund ut. Klikk på Administrer Klasseføring, det nederste valget i menyen.

3) Her får du opp den eller de klubbene du har tilgang til. Klikk på Rediger medlemmer.

4) På denne siden får du opp medlemmene i den klubben du har valgt. Klikk på fornavnet til det medlemmet du skal sjekke/oppdatere klasseføringen til.

resultatadmin-medlemsliste

5) Her får du opp klasseføringen for medlemmet du valgte. Klikk på «Gren» for å sortere øvelsene. Er det feil/mangler i klasseføringen, skriv inn riktig klasse.

resultatadmin-klassefoering