FOR ARRANGØREN
Opprette og administrere stevner

Administrasjon av stevnene i terminlista skjer først og fremst gjennom SportsAdmin, men også i ResultatAdmin. Der kan klubben:

Det er bare de som har funksjonen «Arrangementsansvarlig» i klubben som har tilgang til denne delen av SportsAdmin. Alle medlemmer i klubben kan bli tildelt denne funksjonen. Dette gjøres i SportsAdmin, og alle som er registrert som styremedlem i klubben kan stå for tildelingen. Kontakt evt. NIFs support for hjelp: support @ idrettsforbundet.no eller 03615.

Registrere et nytt stevne

1) Logg deg på SportsAdmin, https://sa.nif.no/. Da kommer du til denne siden.

arrangement-forside

2) Klikk på «Arrangement» i venstremenyen, og velg «Administrer arrangement». Du får da opp en oversikt over de av klubbens arrangementer som er opprettet, men som enda ikke er avholdt.

arrangement-sok

3) På høyre side i skjermbildet finner du det en boks hvor det står Handlinger. Der klikker du Opprett nytt arrangement.

Når du oppretter et arrangement, går du gjennom fem skjermbilder med en rekke felt som må eller kan fylles ut med informasjon om stevnet. De feltene som har rød stjerne foran, er felter som ikke kan stå tomme.

5) Første steg er å fylle inn arrangementets navn, arrangør (der vil din egen klubb komme opp som standard), dato fra og til (som standard er det samme dato, og må endres hvis det er stevne over flere dager), klokkeslett, sted, anlegg og kommune. «Sted» er et fritekstfelt der du kan skrive inn et steds-/banenavn som er forklarende for deltakerne. Feltet «Anlegg» henter data fra NIFs anleggsregister, hvis du ikke finner den aktuelle banen der, kan det stå tomt. «Kommune» kommer ferdig utfylt med kommunen der klubben din er lokalisert, men det kan overstyres om stevnet avholdes i en annen kommune.

arrangement-registrer-1

6) Steg 2 er å velge arrangementsform («Idrettarrangement» er standard), aktivitet/idrett (dvs. gren), Nivå/type (velg «Åpent stevne» om det ikke er et mesterskapsstevne) og status.
Under «Status» kan klubbene kun velge «Søknad». Det er først når et arrangement er godkjent (av krets/forbund) at arrangementet vil vises i Min Idrett og i terminlistene på skyting.no.

arrangement-registrer-3

7) Feltet «Beskrivelse» er et fritekstfelt der du kan skrive inn utfyllende informasjon om stevnet. I feltet «Dokumenter» kan du laste opp filer kan være nyttige for deltakerne, så som innbydelse, kart, bilder etc.

8) I Steg 3  registreres kontaktopplysningene til arrangementet. Som standard kommer opp adresseinformasjonen til klubben.
Her kan man også knytte personer til arrangementet. Det gjør man ved å trykke Søk person, en funksjon som ligger til høyre i boksen «Personer knyttet til arrangementet». Når man valgt en person, skal man gi personen en funksjon; du kan velge mellom Arrangementsansvarlig, Dommer og Skyteleder.

arrangement-registrer-4

9) Steg 4 er å legge inn informasjon om påmelding og premiering.
De feltene det er aktuelt å bruke for skytterstevner, er, i tillegg til påmeldingsperiode, disse:
– «Tillat individuell påmelding i Min Idrett»; huker du av der, åpner du for at skyttere kan melde seg på stevnet via internett.
– «Baneoppsett/skytetider»; dersom du velger denne må du senere også etablere skive/skytetider for konkurransen. Dette beskrives i veilederen om baneoppsett.

arrangement-registrer-5

10) Steg 5 er å velge øvelser og klasser for arrangementet.
Dette gjøres ved å velge den klasse/øvelsesmalen som passer for arrangementet fra feltet øverst i skjermbildet, og så klikke «Legg til fra mal». Malene for de ulike stevnetypene omfatter de øvelsene og tilhørende klassene som er beskrevet i konkurransereglene.
Når du har valgt en mal, kommer øvelsene og klassene som tilhører malen, opp i feltet nederst i skjermbildet. Der kan du slette de klassene som evt. ikke skal brukes i arrangementet.
OBS! Det er mulig å legge til enkeltøvelser og tilhørende klasser, men det må bare gjøres helt unntaksvis og kun om det sjekkes grundig mot regelverket.

arrangement-registrer-6

Oppdatere stevneinformasjon

Nesten all informasjon som er registrert for et stevne i SportsAdmin kan oppdateres/endres. Hvis klubben vil endre dato eller øvelsesprogram, må dette først meldes til kretsen for godkjenning.

1) Logg deg på SportsAdmin, https://sa.nif.no/. Da kommer du til denne siden.

arrangement-forside

2) Klikk på Arrangement i venstremenyen, og velg Administrer arrangement. Du får da opp en oversikt over de av klubbens arrangementer som er opprettet, men som enda ikke er avholdt.

arrangement-sok

3) Klikk på arrangementet som skal endres. Du får da opp dette skjermbildet:

arrangement-endre

4) Klikk Endre arrangement. Da kommer du til det første skjermbildet for Registering av stevne. Bla deg gjennom de 5 skjermbildene beskrevet ovenfor og rett opp/legg til informasjon der det er nødvendig. Til første skjermbilde.

Etablere skiveoppsett og skytetider

SkytterAdmin inneholder en løsning der arrangør kan legge til rette for påmelding på skiver og skytetider. Dette er først og fremst rettet mot rifle- og pistolkonkurranser, og er ment som en støtte til arrangør og utøvere ved administrasjon av konkurranser og deltagelse.

1) For å benytte baneoppsett- og skytetider for en konkurranse må det først åpnes for dette på selve arrangementet i SportsAdmin. Dette er beskrevet i under punkt 9 over, i beskrivelsen av hvordan man oppretter konkurranser.

arrangement-registrer-5

2) Resten av oppsettet foregår i ResultatAdmin, og da må du gå inn på https://ra.nif.no. Her må du velge «Norges skytterforbund» …før du velger «Administrer baneoppsett/skytetider».

3) …før du i neste vindu velger «Administrer baneoppsett».

4) I neste vindu må du finne din aktuelle konkurranse, og klikke på «Baneoppsett» bak denne.

5) I dette vinduet er det viktig at du er fokusert, fordi det er her du bygger baneoppsettet ditt. Her skal du skrive inn følgende informasjon:

  • Hvor mange skiver du skal gjøre tilgjengelig for påmelding
  • Hvilken tid første lag starter på
  • Hvor lang tid en «skytesesjon» tar, dvs hvor lang tid går det før neste lag skal starte.
  • Hvor mange lag som konkurransen skal gi skytetid til.
  • (For demonstrasjonens skyld har jeg benyttet følgende: 9 skiver, start kl 1600, 60 minutt pr lag, 4 lag)

6) Når du nå klikker på «Opprett» så vil du tas videre til følgende bilde:

instruksjon_resultatadmin05_resultatskiveoppsett

Her ser vi at antall skiver vi opprettet (demo) og det antall lag, med de skytetider som er satt opp i forhold til den informasjonen vi la inn i forrige bilde.

7) Hvis du ønsker å se hvordan dette vil se ut for utøverne som skal melde seg på, så kan du klikke på linken «Skytterforbund Tidsplan».

instruksjon_resultatadmin05_resultatskiveoppsett_seskiveoppsett

8) Da vil du se følgende bilde. Legg merke til at du kan bla videre i skivene til høyre ved å klikke på pilen

instruksjon_resultatadmin05_resultatskiveoppsett_seskiveoppsett_timeslot

9) Arrangementet ditt er nå tilgjengelig for utøverne. Når påmeldingsperioden starter vil utøverne kunne melde seg på den skive- og skytetid som måtte passe den enkelte.