Byggdetaljer

Her kommer snart mer info om følgende punkter:

  • Lys
  • Skytevoller/sikring
  • Kulefangere
  • Ventilasjon
  • Tegninger av eksempelbaner
  • Målleverandører