Byggdetaljer

Her finner du eksempler på tekniske løsninger til skytebaner og bygg.

Vi takker særskilt Sola PK for å velvillig dele sine tegninger og annen dokumentasjon med oss, og dermed videre med alle våre klubber. Sola PK sin bane som det vil være referert til flere plasser her, er en bane med 20 innendørs standplasser for 25 meter, alle kalibre.

Standplassbygg

Kristiansand GP og Kristiansand PK

Der bygges mange standplassbygg av god kvalitet rundt i landet. Vi har vært så heldige å få tegningene fra Kristiansand Garnisons Pistolklubb og Kristiansand Pistolklubb sin nye bane på Farvannet, som står ferdig i nærmeste fremtid, til inspirasjon for andre som planlegger slike bygg, tegninger kan dere laste opp under:

Plantegninger Farvannet

Snittegninger Farvannet

Lys

Sola PK

Sola PK har gitt oss tilgang til deres FDV også når det gjelder lys, og noe tegninger og beskrivelser legges her, mer kan fås på forespørsel.

  • Lys Tegninger sosialt rom her
  • Lys Tegninger skytebane her
  • Valgt utstyr her

Defa

Defa har som leverandør av dette eksempelet tilbudt å utføre prosjektering av lys for våre klubber, der hvor de leverer lyskilder, samt å gi gode priser på disse videre til elektriker som monterer for dere. Eksempelet under er satt til 1200 lux, men kan enkelt endres opp til 2500 lux.

Kontaktperson hos Defa:

Cato Johannessen
catojohannessen @ defa.com

Skytevoller/sikring

Tegningene under er eksempler på hvordan voller kan designes, og hvilken høyde de må ha. Dette forutsetter at vollene etableres umiddelbart etter skivene. Kjernen av vollen kan etableres av hvilke som helst stedlige masser. Øverste 50 centimeter av KULEFANGET skal være rikosjettfrie masser, for eksempes sand, jord, bark etc. Eventuell nærliggende bakgrunnhøyde skal ligge nærmere enn 600 meter.

Kulefangere

Tegningen er et eksempel med en standard platestørrelse, disse kan bestilles lengre. Bredden endres ved å punktsveise sammen flere plater.

Kulefangeren slik den er tegnet er tenkt i Hardox 450, men kan selvfølgelig lages i andre kvaliteter også, men man må tilpasse tykkelsen etter type stål. Tykkelsen som her er tegnet skal passe til alle lovlige kalibre.

Ventilasjon

Ventilasjon er en utfordring på flere innendørsbaner. En løsning med stempeleffekt gjennom hele rommet, opp til en lufthastighet på 0,4m/s tilluft bak skytterne, eventuelt et lite stykke fremover i tillegg, og avtrekk bak skiver, er en måte å løse dette på. Denne benyttes ofte på baner der politiet trener, og er svært effektiv, men kostbar.

Sola PK,har bygd et anlegg hvor tilluften kommer inn bak, lik inntil 10 000m3, eller 500m3 pr skytter, og hvor avsugene er fordelt over banen. Denne løsningen gir under normal bruk godt resultat.

Eksempelbaner:
Utdrag fra ventilasjonen på Sola PK sin bane, ytterligere dokumenter kan fåes på forespørsel:

  • Enkel beskrivelse her
  • Tegninger 1 og 2

Målleverandører (mer informasjon kommer)