Byggdetaljer

Her finner du eksempler på tekniske løsninger til skytebaner og bygg.

Lys

Defa har som leverandør av dette eksempelet tilbudt å utføre prosjektering av lys for våre klubber, der hvor de leverer lyskilder, samt å gi gode priser på disse videre til elektriker som monterer for dere. Eksempelet under er satt til 1200 lux, men kan enkelt endres opp til 2500 lux.

Kontaktperson hos Defa:

Cato Johannessen
catojohannessen @ defa.com

Skytevoller/sikring

Tegningene under er eksempler på hvordan voller kan designes, og hvilken høyde de må ha. Dette forutsetter at vollene etableres umiddelbart etter skivene. Kjernen av vollen kan etableres av hvilke som helst stedlige masser. Øverste 50 centimeter av KULEFANGET skal være rikosjettfrie masser, for eksempes sand, jord, bark etc. Eventuell nærliggende bakgrunnhøyde skal ligge nærmere enn 600 meter.

Kulefangere

Tegningen er et eksempel med en standard platestørrelse, disse kan bestilles lengre. Bredden endres ved å punktsveise sammen flere plater.

Ventilasjon

Ventilasjon er en utfordring på flere innendørs baner, som en enkel «regel» heller enn den tradisjonelle metoden med flere avsug, anbefales en løsning med stempeleffekt gjennom hele rommet, opp til en lufthastighet på 0,4m/s tilluft bak skytterne, eventuelt et lite stykke fremover i tillegg, og avtrekk bak skiver.

  • Tegninger av eksempelbaner (mer informasjon kommer)
  • Målleverandører (mer informasjon kommer)