Løvenskioldbanen

Skytetider og instruks

Med virkning fra 1. april 2014, innføres følgende skytetider på Løvenskioldbanen:

Hverdager:  kl. 0800-2100
Søndager : Banen er stengt for skyting, unntatt terminfestede stevner og skyting med kaliber .22 LR. Stevner kan avholdes i tiden kl. 0900-1900.
Skytefrie dager: Nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, første påskedag, annen påskedag, Kristi Himmelfartsdag, første pinsedag, annen pinsedag, 17. mai, første juledag, annen juledag.

Sikkerhetsinstruks godkjent av politiet i 2012. (Vær oppmerksom på at skytetidene gjengitt overfor, overstyrer det som står i instruksen)

I tillegg har hver av banene sin egen instruks. Kontakt leietakerne for mer informasjon.

50m banen på Løvenskiold har en egen side med instrukser og skytetider. Trykk her for å gå til siden.