Økonomi

Her finner du eksempler på kalkyler, finansieringsplaner og mer. Dersom deres klubb har eksempler dere kan dele, vær snill å sende til forbundet, så kan flere ha glede av dette.

Eksempler på kalkyler

  • Eksempel på kalkyle for innendørs skytebane, 20*25m + 10*10m med dugnad kan lastes ned her.

Spillemidler

Her finner du informasjon om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg og informasjon om spillemidler til utstyr. Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten.

Du finner mer informasjon fra Kulturdepartementet her.

For skjemaer, publikasjoner, veiledninger og statistikk for spillemidler til idrettsanlegg, se www.idrettsanlegg.no

Alle søknader på spillemidler gjøres nå digitalt, men før man kommer så langt er det viktig å få på plass idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning så snart som mulig, en mal for dette finner du her.