Reglement og veiledning for anlegg


Justisdepartementet

Justisdepartementet har laget en egen forskrift for bygging av skytebaner. Den kan lastes ned i pdf-format her

Norges Idrettsforbund
Anleggshjelp, idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Planlegging og gjennomføring.
Du finner mer informasjon fra NIF her

Spillemidler til anlegg
Her finner du informasjon om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg og informasjon om spillemidler til utstyr. Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten.

Du finner mer informasjon fra Kulturdepartementet her.
For skjemaer, publikasjoner, veiledninger og statistikk for spillemidler til idrettsanlegg, se www.idrettsanlegg.no

Skytebaner og støy
For mange skytebaner er det stilt støykrav gjennom kommunal reguleringsplan. Støy fra skytebaner kan også være regulert gjennom tillatelse (konsesjon) etter forurensningsloven. Tillatelsene har da vanligvis støygrenser utendørs ved nærmeste bolig. Fylkesmannens miljøvernavdeling er myndighet for slike tillatelser. Eksisterende baner blir ikke konsesjonsbehandlet med mindre det skjer endringer som forverrer støyforholdene.

Retningslinjer og veiledning for støy finner du her