Utvalg for informasjonsformidling

Utvalget er et fast underutvalg knyttet til Breddeidrettskomiteen.

Leder er Torolf Laffen Solberg, formann.aask @ gmail.com, 908 49 356, og medlemmene er:
Lena Maria Ytterdahl
Lillian Larsen
Siri Mortensen
Susann Falch Johansson