Utvalget består fra 2019 av:

Hermann Rummelhoff, leder
Geir Haugsnes
Christer Magnusson
Andrew Walls

Kontakt utvalget på: utd @ skyteidrett.no