Sonja Tobiassen_WCPolen_2012_redusertSkyting er en utmerket idrett for personer med fysiske funksjonsnedsettelser og synsnedsettelser. Det finnes ulike hjelpemidler som kompenserer for funksjonshemmingen, for eksempel skytebord og støtte. For å få til en mest mulig rettferdig konkurransesituasjon blir funksjonshemmede utøvere klassifisert. Det vil si at de blir delt inn i ulike klasse vurdert ut ifra funksjonsnivå. Det er per i dag konkurranser for de funksjonshemmede skytterne på 10m luftrifle og pistol, 15m miniatyrrifle, 25m pistol og på 50m for både pistol og rifle.

NSF har en egen integreringskonsulent som jobber med funksjonshemmede som hjelper klubbene våre når det trengs. Send en e-post til nsf @ skyting.no dersom laget ditt har noen spørsmål angående SH-skyting.

Klassifisering
NSF har 2 klassifisører. Når en klubb har nye SH-skyttere melder de ifra til integreringskonsulenten, som da sender et skjema som må fylles ut av utøvernes fastlege. Deretter avtales det et møte med klassifisøren, disse møtene finner sted 2 ganger i året, ett på høsten og ett på våren. Frem til utøverne er klassifiserte kan de delta i Åpen Klasse.

Utstyr
I utgangspunktet skaffer skytterne selv til veie det utstyret som skal brukes til trening og konkurranse, men det vil være fornuftig at klubber og lag har noe utstyr tilgjengelig som kan lånes ut til nye utøvere. Dette utstyret kan være enkelt.

Ta kontakt med integreringskonsulenten for mer informasjon om utstyr.

Støtteordninger
NSF har en tilskuddsordning for å støtte opp om tilbud og tiltak for inkludering av parautøvere i skyting. Klubber og skytterkretser kan søke om tilskudd til å starte opp tilbud, eller kanskje det er behov for å videreutvikle et eksisterende tilbud? Hva tilbudet består i kan variere fra klubb til klubb, men formålet og intensjonen er at det skal bidra til økt aktivitet og bedre tilbudet til mennesker med funksjonsnedsettelser.

 • For å høre om NSFs støtteordninger kan du kontakte integreringskonsulenten
 • Man kan søke om spillemidler til utstyr her
 • Mange kommuner og idrettsråd gir også støtte til slike prosjekter, ta kontakt med ditt lokale idrettsråd eller din kommune

Ønsker din klubb og starte opp med skyting for funksjonshemmede?
Vår integreringskonsulent kan bistå klubbene i forhold til følgende temaer:

 1. Tilrettelegging før oppstart
  Støtte krets, klubb, foresatte og enkeltpersoner i tilretteleggingen av oppstartsfasen. Dette skjer gjennom god informasjon, veiledning og undervisning i grener og øvelser, samt hjelp til materiell og klassifisering. Rådgivning om diverse støtteordninger.
 1. Praktisk støtte ved oppstart
  Personlig oppmøte i forkant for å klargjøre muligheter og begrensninger og ikke minst gi tips til praktiske løsninger, herunder avdekke behov for tilpasninger. Gi trenere råd og veiledning i bruk av regelverk og treningsopplegg.
 1. Oppfølging
  Personlig oppfølgning av både krets, klubb og enkeltskyttere i forberedelser og gjennomføring av integreringen.

 

Du kan lese mer om Norges Skytterforbunds tilbud for funksjonshemmede i denne brosjyren:
Brosjyre: Skyting for funksjonshemmede