NSF har avtale med Argus Markering A/S når det gjelder produsjon og salg av medaljer og merker.

Argus Marketing produserer disse merkene:

  • NAIS- og Kvartmatch-produkter (merker, medaljer, etc.)
  • Ferdighetsmerker
  • DM- og KM-medaljer
  • Skytterknappen

Produktene bestilles hos:
Argus Markering AS
Postboks 91
1501 Moss
Telefon: 69 26 70 77
Telefax: 69 26 75 02
E-post: argus.markering @ argus-moss.no
Hjemmeside: http://www.argus-moss.no/