I både rifle og pistol er det tillatt å bruke støtter i ungdomsklassene U12 og U14. For Rekrutteringsskytingen og Landsstevnet for Rekrutter, gjelder dette for klassene R12, R13 og R14. Nedenfor følger en oversikt over reglementet, de godkjente støttene og korrekt bruk av disse.

Skytestillinger i ungdomsklassene (U) og rekruttklassene (R) for Pistol:

Luftpistol i åpne stevner:
• Klasse U-12 år (til og med det året man fyller 12) skal skyte sittende med to-hånds støtte.
• Klasse U-14 år (13 og 14 åringer) skal skyte sittende med enhånds støtte.
• Klasse U-16 år (15 og 16 åringer) skal skyte stående med en hånd uten støtte.

Luftpistol Rekrutteringsskytingen og Landsstevnet for Rekrutter:
  Klasse R-12, t.o.m. det år skytteren fyller 12 år skal skyte sittende med tohånds støtte.
• Klasse R-13, t.o.m. det år skytteren fyller 13 år skal skyte sittende med enhånds støtte.
• Klasse R-14, t.o.m. det år skytteren fyller 14 år skal skyte sittende med enhånds støtte.
• Klasse R-15/16, t.o.m. det år skytteren fyller 15 år og t.o.m. det året skytteren fyller 16 år skal skyte stående med en hånd uten støtte.

 Norma web  Tilleggsplater web
 «Normastøtten»  Tilleggsplater for «Normastøtten»
Enhånds
 Korrekt skytestilling: Tohånds  Korrekt skytestilling: Enhånds

Normastøtten for rekruttskyttere (R12, R13 og R14) og klassene U-12 og U-14 i åpne stevner på luftpistol
 Det er kun «Norma-stødet» eller lignende støtter i form og fasthet som er godkjent som støtte til sittende skyting med anlegg for pistol.
* Støtten legges på skytebenk/bord foran skytteren med den korteste skråsiden mot skytteren.
* Den nærmeste kanten av  skytebenk/bord skal plasseres 10cm foran 10m standplasslinjen.
* Skytteren holder våpenet i henhold til gjeldende stilling i aktuell rekrutt (ungdoms) klasse.
* Skjeftet skal plasseres foran spissen på skråsidene (på den lengste siden).
* Våpenet skal bare ha støtte på ett punkt og det er skjeftet. Bare hånden/hender som holder våpenet kan berøre skytestøtten.
* Stolen trenger ikke å stå bak standplasslinja, men verken armer eller overkropp skal ikke berøre skytebenk/bord under skyting.
* Det er ikke tillatt å hvile ledig arm på eller bak evt. stolrygg, men den kan støttes mot evt. forkant av stolrygg.

Normastøtten kan bestilles hos Norma AS, og koster kr 200 pr stk inkludert to tilleggsplater. www.norma.as  

Skytestillinger i ungdomsklassene (U12, U13 og U14) og rekruttklassene (R12, R13 og R14) for Rifle i programmene 10m luft og 15m miniatyr:

 1. Gjeldende regler for ISSF/NSF skal følges så langt det er dekkende.
 2. Under skytingen skal skytteren gripe om forskjeftet med venstre hånd foran avtrekkerbøylen uten å berøre støtten.
 3. Kolben skal ikke berøre bordet.
 4. Skytteren kan sitte bakoverlent mot ev. stolrygg, eller foroverlent over bordet. Venstre albue kan hvile på bordplaten. Alternativt kan venstre underarm hvile mot kanten av bordplaten.
 5. Det er ikke tillatt å hvile høyre arm på eller bak evt. stolrygg. Høyre albue og arm skal være fri fra bordet, men kan støttes mot evt. forkant av stolrygg.
 6. For venstrehendte skyttere gjelder reglene speilvendt.
 7. Det er for sittende anleggstilling ikke tillatt å benytte spesiell skytebekled-ning, vanlige inne-/uteklær er tillatt.
 8. Støtten som benyttes kan støtte våpenet maksimalt 5 cm i våpenets lengderetning (se figur under.
 9. Det er ikke tillatt å støtte våpenet sideveis mot anlegget under skytingen.
 10. Støtten skal plasseres foran venstre hånd. Det er tillatt å justere høyden på støtten.
 11. Det er tillatt å justere høyden på stolen. Høyden på bordet kan justeres hvis bordet er justerbart.
 12. All justering av stol og bord skal skje før skytingen begynner.

Tegning av støtte

Riflestøtte web