Kretsnavn: Rogaland Skytterkrets
Adresse: Boks 3033
Poststed: 4095 Stavanger
E-post: post (at) rogaland-skytterkrets.no
Konto: 3206 18 38928

Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion, Jåttåvågen, 4020 Stavanger

Klubber i Rogaland: