Skytternes ungdomsnettverk er et utviklingsprogram for deg mellom 16-29 år som ønsker å utvikle norsk idrett og arrangementer i fremtiden.

Norges Skytterforbunds klubber arrangerer årlig svært mange store stevner og Norgesmesterskap innenfor våre fire grener; rifle, pistol, leirdue og viltmål. I tillegg arrangerer forbundet selv arrangementer som eksempelvis Landsstevnet for rekrutter, NM-veka, Norgescup, og nettverkssamlinger. I 2022 arrangerer vi Europamesterskap i luftvåpen på Hamar. Europamesterskapet samler over 1000 deltakere fra rundt 45 nasjoner. Med prosjektmidler fra Ung Frivillig Fond ønsker vi å tilby 25 unge ledere i alderen 16-29 år en mulighet til å skaffe erfaringer og ta del av en nettverksarena.

Vi ønsker å arrangere et svært bra Europamesterskap, og har på bakgrunn av dette derfor lagt ressurser i å tilrettelegge for gode unge ledere. For best mulig kunne planlegge og gjennomføre arrangementet, trenger vi unge ressurspersoner som tenker nytt, og som ønsker mer ansvarsoppgaver. Med andre ord vil du gjennom dette prosjektet få mulighet til å være med i forkant, underveis og i etterkant av et europamesterskap. Ikke bare vil du få erfaring i hvordan det er å jobbe organisatorisk, men også blant annet internasjonale vinklinger, toppidrett, presse og media. Du vil også få innsikt i hvordan det er å jobbe med ulike samarbeidspartnere og interessenter, og dermed skaffe relevant erfaring for videre arbeid i norsk idrett.

DETTE ER EUROPAMESTERSKAPET DU KAN VÆRE MED Å ARRANGERE:

Mer om skytternes ungdomsnettverk:

Siste nytt om skytternes ungdomsnettverk på skyting.no:

Skytternes Ungdomsnettverk

Norges Skytterforbund har fått tildelt 980 000 kroner fra Ung-Frivillig…