Innlegg

Tildeling av breddemidler til anlegg og kretsarbeid 2019

Blant et 30-talls sterke søknader, fikk disse klubbene tildelt…

Søk om breddemidler for 2019 her!

Klubber og kretser kan nå søke om breddemidler 2019 fram t.o.m.…

Tildeling av breddemidler 2018

Les om fordelingen av breddemidler 2017 her. Alle klubber som har søkt har fått tilsendt svarbrev per e-post 16.01.17.

Tildeling av breddemidler 2017

Les om fordelingen av breddemidler 2017 her. Alle klubber som har søkt har fått tilsendt svarbrev per e-post 16.01.17.