Innlegg

Debatt: Færre kretser eller nye regioner?

Organisasjonsutvalget fikk mange innspill om at antall kretser…

Skal NSF kåre 218 Norgesmestre hvert år?

Alle skyttere ønsker å vinne en medalje. Men når antall deltagerne er lik antallet utdelte medaljer, har kanskje dette gått for langt? Må vi innen alle øvelser og alle klasser innen NSF kåre en Norgesmester?