Innlegg

25m Lapua Europa-Cup 2021

Europeiske Shooting Confederation (ESC) inviterer til 25m Lapua…