Innlegg

Debatt: Færre kretser eller nye regioner?

Organisasjonsutvalget fikk mange innspill om at antall kretser…