Innlegg

Mange jenter på Landsstevnet for rekrutter

Landsstevnet for rekrutter ble i år arrangert av Numedal Sportskyttere.…