Innlegg

Blyforbud for lerdue lagt inn i nasjonalt regelverk

Med bakgrunn i blyforbud på norske skytebaner er følgende tillegg…

Nye ISSF-regler for 2018 nå oversatt til norsk

ISSF vedtok i vinter endringer i OL-programmet, og disse endringene…

Fortsatt mange dommere som mangler oppdatering!

Etter hvert OL foretar International Shooting Sport Federation (ISSF) regelendringer som innebærer at NSF må oppdatere regelverket og alle dommere må gjennomføre oppdatering. Alle dommere som ønsker å fornye dommerlisensen sin må gjennomgå oppdatering i løpet av 2017 (innen 31.12.2017).

Oppdatert lov for NSF

Norges Skytterforbunds ting 2017 vedtok ny lov for forbundet,…

Endringer av sikkerhetsreglementet

Medieoppslag de siste dagene har vist at det har vært uklare regler rundt personer som mister retten til å inneha våpen. 2. mars vedtok NSFs styre en regelendring.

Nytt våpenamnesti

Fra 1. mars til 31. mai har politiet innført våpenamnesti. Det betyr at du kan levere inn uregistrerte våpen uten å risikere straff for brudd på våpenloven.

ISSF forklarer OL-sak

Det internasjonale skytterforbundet, ISSF, har i dag sendt ut en omfattende forklaring på hva som skjer vedrørende endring av skyteprogrammet i OL.

Antall skudd feltpistol

Vedtaket om å endre antall skudd i finfelt og grovfelt reverseres.