Innlegg

Infoside om koronaviruset – Norge er gjenåpnet!

Her i denne artikkelen finner du oppdatert informasjon om håndtering…

Endringer i ISSFs regler foran 2017-sesongen

ISSF har vedtatt flere endringer i sine konkurranseregler foran 2017-sesongen. Reglene vil også gjelde i Norge, sjøl om ikke alle er like relevante for et vanlig åpent stevne her hjemme.

Regelendringer 2016

Det ble foran 2016-sesongen gjort flere endringer i fellesreglementet og i de nasjonale reglene for rifle og pistol.

Varslingskanal om doping

Antidoping Norge (ADN) har opprettet Dopingvarsel, en varslingskanal på nett for dopingsaker,

Endringer i regelverket etter Forbundstinget

På forbundstinget i april ble det gjort flere vedtak som…

Regler for Kongepokalen

Forbundstinget vedtok å videreføre ordningen med rullering…

Regelendringer for 2015

Det ble foran 2015-sesongen gjort noen mindre regelendringer…